www.ผ้าคลุมดีดี .com เราคือผู้ให้บริการ ตัดเย็บผ้าคลุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผ้าคลุมเรือ เจ็ทสกรี และอื่นๆโดยเฉพาะตรงรุ่น ที่มุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการของลูกค้า ทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้รับความพอใจ จากสินค้าที่มีคุณภาพ ตัดเย็บตรงรุ่น อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าต่างๆได้มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา โดยทาง www.ผ้าคลุมดีดี.com เน้นให้ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

PROFILE

www.ผ้าคลุมดีดี.com เกิดขึ้นเมื่อเดือน มกราคา 2548 โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน ผ้าคลุมรถ โดยปัจจุบันทาง www.ผ้าคลุมดีดี.com ได้แบ่งการให้บริการ ออกแบบตัดเย็บผ้าคลุม ออกเป็น หลายส่วน ได้แก่ ผ้าคลุมรถยนต์ทุกชนิด เก่าใหม่ ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์ทุกชนิด ผ้าคลุมเรือและเจ็ทสกรี ตลอดตามวัตถุลูกค้า ทุกความต้องการ ด้วยประสิทธิที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้บนมาตรฐานที่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกระดับชั้น

 

OUR VISION

เรามุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการตลาดยุคใหม่ เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมและเข้าในทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า สะดวกสบาย และรวดเร็วในการให้บริการ

 OUR MISSION

มาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล ในธุรกิจบริการด้าน ออกแบบตัดเย็บ ผ้าคลุมรถ เรือ เจ็ทสกรีด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผ้าคลุมทุกชนิดและการให้คำปรึกษาออกแบบที่ดี จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั่วไป บริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่ง

 OUR VALUE

www.ผ้าคลุมดีดี.com ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินกิจการพันธกิจดังนี้

·         ความน่าเชื่อถือ (Credibility): การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในบริการทางด้าน ออกกแบบการตัดเย็บผ้าคลุม

·         ความสมบูรณ์ (Integrity): เราจะเคารพ ให้เกียรติ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ

·         ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy): มุ่งเน้นความร่วมมือและร่วมใจ ผสมผสานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ทั้งฝ่ายผู้บริการ และผู้ใช้บริการ

·         การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus): เราจะให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

·         นวัตกรรม (Innovation): เราจะสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

ผู้เข้าชมวันนี้ ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ ผู้เข้าชมเดือนนี้ ผู้เข้าชมทั้งหมด
4 80 1,994 1,098,494              

All rights reserved. Copyright © 2016 ออกแบบเว็บไซต์ ผ้าคลุมรถดีดี จัดทำโดย jobweb24.com | เข้าสู่ระบบ